چرا مدرک دانشگاهی برای بعضی‌ از ایرانیان مهم است

عجب پرسش عجیب و غریبیه

آخه اگر مدرک، حالا یا از اکسفرد، یا مدارک کیلوی، یا از دانشکده پزشکی جزیره‌ آفتاب گردان، و یا از دانشگاه آزاد سولیق اباد، و فراموش نکنید, از دانشگاه اینترنتی‌ نگرفته باشید یا بعد از چک و چونه از مدرک صادر کننده گان نخریده  باشید که شما را دکتر و مهندس صدا نمیکنند، وقتی وارد اتاق شدید جلو پایتان بلند نمیشوند ، تعظیم و تکریم نمیکنند و برا دعوت کردن به مهمونی ها شون سر و دست نمیشکنند. که شما هم با دی به غب غب بیندازید و بفرمایئد که بله بنده رئیس بخش فلان بیمارستان هستم، رئیس دانشکده لوبیا شماران هستم، و چون سه تا مدرک مهندسی‌ دارم ، یعنی‌ دکتر مهندس مهندس هستم قرار است که اولین  پل هوأی را در کره ماه شرکتی که من رئیس آن هستم بسازد.

چند تا از این خلایق آدم ندیده هم حاج و واج با شگفتی خودشون را جمع و جور کنند و یواشکی‌ دستمال ابریشمی یزدی را از جیب و کیف در بیارند و در صف نوبت بگیرند برای خ … مالی‌ ، زن یا مردی نداره !  کی میگه مدرک ارزش نداره یا خوش بختی نمیاره؟ حاضر هستی‌ که دخترت با یک – – عمله – – ازدواج کند، یا خوش حال میشی‌ اگه پسرت با یک – – کلفت – – ازدواج کند؟ قسم حضرت عباس را  بخور که دروغ نمیگی‌!