ما ایرونیا

ما ایرونیا وقتی میخوایم از کسی تعریف کنیم::
عجب نقاشیه نکبت…
چه دست فرمونی داره توله سگ…
چقد خوب میخونه بد مصب…
چه گیتاری میزنه ناکس…
استاد کامپیوتره لامصب…
عجب گلی زد بی وجدان…
بی شرف خیلی کارش درسته…
دوستت دارم دیوونه…

اما وقتی میخوایم به کسی فحش بدیم::
برو شازده…
چی میگی مهندس…
آخه آدم حسابی…
دکتر برو دکتر…
چطوری آی کیو؟…
به به! استاد معظم…
کجایی با مرام؟…

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

مرد روستایی و الا غ

می گویند مردی روستایی با چند الاغش وارد شهر شد. هنگامی که کارش تمام شد و خواست به روستا بازگردد، الاغ ها را سرشماری کرد. دست بر قضا سه رأس از الاغ ها را نیافت. سراسیمه به سراغ اهالی رفت و سراغ الاغ های گمشده را گرفت. از قرار معلوم کسی الاغ …ها را ندیده بود.

نزدیک ظهر، در حالی که مرد روستایی خسته و ناامید شده بود، رهگذری به او پیشنهاد کرد، وقت نماز سری به مسجد جامع شهر بزند و از امام جماعت بخواهد تا بالای منبر از جمعیت نمازخوان کسب اطلاع کند. مرد روستایی همین کار را کرد. امام جماعت از باب خیر و مهمان دوستی، نماز اول را که خواند بالای منبر رفت و از آن جا که مردی نکته دان و آگاه بود، رو به جماعت کرد و گفت: «آهای مردم در میان شما کسی هست که از مال دنیا بیزار باشد؟» خشکه مقدسی از جا برخاست و گفت: «من!» امام جماعت بار دیگر بانگ برآورد: «آهای مردم! در میان شما کسی هست که از صورت زیبا ناخشنود شود؟» خشکه مقدس دیگر برخاست و گفت:«من!» امام جماعت بار سوم گفت:«آهای مردم! کسی در میان شما هست که از آوای خوش (صدای دلنشین) متنفر باشد؟» خشکه مقدس دیگری بر پا ایستاد و گفت:«من!» سپس امام جماعت رو به مرد روستایی کرد و گفت: بفرما! سه تا خرت پیدا شد. بردار و برو!!!

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

اولین بار پس از ۳۵ سال

برای اولین بار پس از ۳۵ سال از زمان به قدرت رسیدن حکومت  جمهوری اسلامی، با کنسرت دیشب گروه موسیقی ماه در تهران، زنان هنرمند ایران اجازه اجرا و خوانندگی در… کنسرت‌ها و محافل عمومی و مختلط رو دریافت کردند! پس از اعلام موضع اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد حکومت در باره بدون مانع بودن تک خوانی زنان در صورت نداشتن فساد و علیرغم مخالفت بعضی از آخوندها، خبر حضور وزیر ارشاد دولت حسن روحانی در مراسم تک خوانی خواننده زن از ساعتی پیش بسرعت در اینترنت و رسانه‌ها منتشر شد و بعد از ۳۵ سال ممنوعیت تک‌خوانی بانوان در ایران، دیشب در مراسم خانه فرهنگ ایران و با حضور وزیر فرهنگ کشور، گروه ماه با تک‌خوانی خانم مهدیه محمدخانی (عکس این پست) تابوی ۳۵ ساله را شکست و به خوانندگی در حضور جمعیت بزرگی از میهمانان مرد و زن پرداخت!
mehdiye

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

سخنانی کوتاه اما جاودانه

Bill Gates
If you born poor, it’s not your mistake. But if you die poor it’s your mistake.
بیل گیتس:
اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.
Swami Vivekananda
In a day, when you don’t come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.
سوآمی ویوکاناندن
در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.
William Shakespeare
Three sentences for getting SUCCESS:
a) Know more than other.
b) Work more than other.
c) Expect less than other
ویلیام شکسپیر
سه جمله برای کسب موفقیت:
الف) بیشتر از دیگران بدانید.
ب) بیشتر از دیگران کار کنید.
ج) کمتر انتظار داشته باشید.
Adolph Hitler
If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.
آدولف هیتلر
اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.
Alien Strike
Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.
آلن استرایک
در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.
Bonnie Blair
Winning doesn’t always mean being first, winning means you’re doing better than you’ve done before.
بونی بلر
برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.
Thomas Edison
I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.
توماس ادیسون
من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.
Leo Tolstoy
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
لئو تولستوی
هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.
Abraham Lincoln
Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.
آبراهام لینکلن
همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.
Einstein
If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.
انشتین
اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.
Charles
Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
چارلز
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.
Mother Teresa
If you start judging people you will be having no time to love them.
مادر ترزا
اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

انواع ازدواج

لایحه پیشنهادی آنی جهت حمایت از خانواده

راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده هستم. کسی هم نمی گوید این چه جور حمایتی است که فقط دو جور ازدواج خشک و خالی را در برمی گیرد، تازه همان دو تا را هم مدت هاست زورش نمی رسد تصویب کند.

البته مجلس نشینان این نکته را قبول دارند که مرد یعنی ?????????????? برای این منظور، دو جور ازدواج موقت و مجدد خیلی کم است. بنابراین ما بهتر دیدیم خودمان یک لایحه مفصل تر جهت حمایت از خانواده پیشنهاد بدهیم بلکه مجلس را یک بار دیگر شرمنده کنیم برود پی کارش.

انواع ازدواج های پیشنهادی:

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.

* ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.

* ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.

* ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.

* ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.

* ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.

* ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.

* ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.

* ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.

* ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.

* ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش درآيد.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

طنز

حداقل هر 39 روز یک بار از دوستانتان خبر بگیرید
که اگر مرده بود به چهلمش برسید

آیا میدانید
با حذف جمله ” خوب ، دیگه چه خبر ” از زبان پارسی
ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰ درصدی مواجه میشود .

لذت بردن یعنی بری مهمونی ،
دخترشون برات شربت بیاره ،
آروم بگی : خودتون درست کردین ؟
اونم با عشوه بگه : بله ، نوش جان
بعدش تو بگی : نمی خورم ، مرسی

شب جلو تلویزیون خوابم برده بود
مامانم ساعت 2 نصفه شب اومد پتو انداخت روم
بوسم کرد ، کلی هم قربون صدقم رفت
بعد موقع رفتن پامو لگد کرد
داد زدم : اهههههههههههه . . . پام داغون شد
جواب داد : خاک تو سرت کنن ، آخه اینجا جای خوابه ؟

برداشت پدر و مادر از تحصیل در دانشگاه :
” این همه درس خوندی ،
درِ یه نایلون رو نمیتونی‌ باز کنی ‌! ”

باز یه سوالی مغزمو پریشون کرده
چرا جمعه انقدر به شنبه نزدیکه
ولی شنبه انقدر از جمعه دوره ؟

عمو زنجیر باف جان
ضمن عرض سلام و خسته نباشید
جهت زحمات بی دریغ شما بزرگوار
یک گِلگی داشتم از حضورتون . . .
شما که زنجیر ما رو بافتی . . .
پَه چرا پشت کوه انداختی ؟
مشکلتون دقیقاً چی بود ؟
مرض داشتید این همه زنجیر
بافته شده رو پشت کوه انداختید ؟

فقط یه ایرانی اونم از نوع تهرانی
می­تونه از دود شهر فرار کنه
تا بره شمال هوای تازه تنفس کنه ،
بعد اونجا هی تند تند قلیون بکشه !

فقط یک زن ایرانی می­تونه
روزی چند ساعت برنامه آشپزی نگاه کنه
و چند تا دفتر هم پر کرده باشه
و آخرش همون کوکوسبزی همیشگی رو
برای شوهرش درست کنه !

هیچ وقت کار امروز رو به فردا ننداز . . .
فردا یه عالمه کار داری
قشنگ بندازش واسه دو سه هفته دیگه
که خیالتم راحت باشه

دختر : بابا می­تونم برم پیش دوستم درس بخونم ؟
بابا : نه نمیشه . . . برو اتاقت درس بخون
دختر : چرا آخه بابا ؟
پدر : واسه این که سالها پیش
مامانت هم میومد پیش من درس بخونه

آبادانيه رو عقرب نیش میزنه
در حال مرگ میگه : سر قبرم بنویسین پلنگ خوردش !

ورژن جدید
دقت کردین که : تن آدمی شریف است به جیب آدمیت
دقیقا همین لباس زیباست نشان آدمیت !

خدايا لطفا برو و به بعضي از آنهائی که ايمان آورده اند
يادآوري کن که تو خدا هستي نه آنها !

اينائي که هميشه کليد دارن اما زنگ ميزنن و
آسايش آدمو بهم ميزنن
همونائی هستن که هر بارکه ميرن حموم
بعدش ميگن اون حوله منو میاری ؟

فقط يه ايراني ميتونه شامپو رو تو يه هفته تموم کنه
و تهش رو با آب قاطي‌ کنه و يک ماه بيشتر استفاده کنه

خدا نگذره از كساني كه شير حموم رو روي وضعيت دوش مي‌بندن
و از حموم خارج مي‌شن !

عمه توماس اديسون مجددا در بيانيه­اي به مردم شريف ايران اعلام کرد :
توماس فقط برق را اختراع کرده است . . .
لطفا به خاطر قبضش ما را مورد عنايت قرار ندهيد

تا حالا دقت کردين سر سفره وقتي به طرفت ميگي نمکدون رو بده ،
اول خودش نمک ميريزه رو غذاش ، بعد ميده به تو

يکي از ترس ناک ترين جملات دوران مدرسه ، اين بود که :
“يه برگه از کيفتون بياريد بيرون”

اگر میخواهی در زندگی‌ قدمهای بلند برداری ،
بهتره شلوار کردی بپوشی‌

مژده ای دل که مسیحا نفسی میاید
شوهر خوب مگر گیر کسی میاید
( خواهر حافظ )

دقت کردین فقط یه ایرانی میتونه بعد از چند روز
کنگر خوردن و لنگر انداختن و استراحت ،
وقتی پاش میرسه خونه خودش
بگه : آخیش . . . هیچ جا خونه خود آدم نمیشه !

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

پولش چی؟

روزی رضا شاه ، شهردار تهران را (که نظامی بود) بود را احضار کرد
سپس به او گفت : من روز گذشته به پای کوه رفتم (یعنی همین میدان تجریش که قبلا راهی نداشت که شما بتوانید از خیابان دربند به سمت کوه بروید)

rezashah

و دیدم که مردم نمیتوانند برای تفریح به بالا بروند واز طبیعت آنجا استفاده کنند,زن و بچه همراهشان است مجبورند همان اوائل راه بنشینند.
فکری برای درست کردن این راه کنید و حتما برنامه اش رابریزید,
طریقه تهیه بودجه اش را گزارش کنید و …….
شهردار دو هفته مهلت خواست و بعداز دو هفته با پوشه ای ازمدارک و نقشه و برنامه ریزی نزد رضا شاه آمده

و گفت قربان برنامه ریزی کرده ایم,برای اینکار فلان تعدادکارگر,فلان تعداد لوازم و….احتیاج است.
رضاشاه گفت پولش چی؟
شهردار گفت قربان فکر آنرا هم کرده ایم, قرار شد از مجلس بخواهیم که بمدت چند ماه چند شاهی به مالیات گوشت و نان اضافه شود

تا بتوانیم این کار و کارهای دیگر عمرانی مد نظر را انجام دهیم.
ناگهان رضاشاه برافروخت و به زیر پوشه و پرونده های دست شهردار زد ؛تمام پرونده وکاغذها پخش زمین شد.
رضا شاه با برافروختگی گفت : مردک فلان فلان شده من میگم برو فکری بکن که تفریح و آسایش مردم را فراهم کنی ،

تو میخواهی ارزاقشان را گران کنی و از سفره شان کسر کنی؟
از گرده کارگر بدبخت کار بکشیم و خسته اش کنیم که میخواهیم بهشان نفریحات بدهیم؟
اگر راست میگی این پول رو بکشید روی عرق.
بکشید روی مالیات عرق خوریها.
من شنیده ام جوانانی بی عار چطور عرق خوری میکنند و میروند آنجا مزاحم مردم میشوند.
عرق رو گرون کن هرکس نداره نخوره. کوفت بخوره, چرا درخواست گرونی مایحتاج

ملت رو میدی؟
همینکار را انجام دادند و خیابان دربند باپولی که روی مشروبات کشیده شد ساخته شد.

از مرگ نهراسيدم ، هراسم همه از مردن در سرزميني است كه مزد گوركن از آزادي آدمي افزونتر باشد

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

پاپ فرانسیس False

Please read the English version at the bottom.

پاپ فرانسیس می گوید: فقط یک استعاره
2013 دسامبر 28
francis
در شش ماه گذشته، کاردینال های کاتولیک، اسقف ها و علمای الهیات در شهر واتیکان با بحث در مورد آینده ی کلیسا و تعریف مجدد آموزه ها و اصول اعتقادی کاتولیک به کنکاش پرداخته اند. شورای سوم واتیکان، بدون شک بزرگ ترین و مهم ترین شورایی است که پس از شورای دوم واتیکان در سال 1962 منعقد شد. پاپ فرانسیس تشکیل شورای جدید را “در نهایت پایان کار شورای دوم واتیکان” دانست. در حالی که برخی سنت گرایان و مرتجعین محافظه کار جناح راست این تلاش ها را تقبیح کرده اند، این تلاش ها ترقی خواهان سراسر جهان را خوشحال کرده است.
شورای سوم واتیکان، امروز به همراه پاپ فرانسیس نتیجه گرفت و اعلام کرد که کلیسای کاتولیک در حال حاضر یک ” دین مدرن و معقول است که دستخوش تغییرات تکاملی شده است. زمان آن رسیده است که همه ی عدم تحمل ها را رها کنیم. ما باید درک کنیم که حقیقت دینی دستخوش تغییر و تکامل می گردد. حقیقت مطلق و یا متحجرنیست. حتی ملحدان اذعان الهی است. کافران از طریق عشق و اعمال خیریه خدا را می شناسند و روح خود را نجات می دهند و شرکت کنندگانی فعال در رستگاری بشریت هستند. ”
پاپ فرانسیس اعلام کرد: “از طریق تواضع، جستجوی روح و تفکر همراه با عبادت ما درک جدیدی از تعصباتی خاص به دست آورده ایم. کلیسا دیگر به جهنم تحت اللفظی که در آن مردم رنج می برند معتقد نیست. این نظریه با عشق بی نهایت خدا ناسازگار است. خدا نه یک قاضی بلکه یک دوست و یک عاشق بشریت است. خدا به دنبال محکوم کردن نیست، بلکه تنها به دنبال در آغوش کشیدن است. همانند افسانه آدم و حوا، ما جهنم را به عنوان یک ابزار کلامی می بینیم. جهنم صرفا یک استعاره برای روح منزوی است که مثل همه ارواح در نهایت در عشق با خدا متحد خواهند شد ”
پاپ در یک سخنرانی که بسیاری را شوکه کرد، ادعا نمود “همه ادیان حقیقت دارند، چرا که آن ها در قلب همه کسانی که آن ها را باور دارند حقیقت دارند. چه نوع حقیقت دیگری وجود دارد؟ در گذشته، کلیسا نسبت به کسانی که آنان را از نظر اخلاقی بد و یا گناه کار تلقی می کرد سخت گیر بود. امروز، ما دیگر قاضی نیستیم. مانند یک پدر با محبت، ما هرگز فرزندانمان را محکوم نمی کنیم. کلیسای ما به اندازه کافی برای دگرجنسگرایان و همجنسگرایان بزرگ است، برای طرفداران زندگی و طرفداران انتخاب! برای محافظه کاران و لیبرال ها. حتی از کمونیست ها هم که به ما پیوسته اند استقبال می کند. همه ما عاشق یک خدا هستیم و او را پرستش می کنیم. ”
در سخنرانی پاپ مقدس اظهار نظری بود که بسیاری از سنت گرایان را تا اندازه ای دچار هیستری و گیج کرد: “خدا همانند ما در حال تغییر وتحول است . زیرا خدا در ما و در قلب ما زندگی می کند. هنگامی که ما عشق و محبت را در جهان منتشر می کنیم، الوهیت خودمان را لمس می کنیم و آن را تشخیص می دهیم. کتاب مقدس یک کتاب زیبا و مقدس است، اما مثل همه آثار بزرگ و باستانی، برخی از پاراگراف های آن از رده خارج هستند. حتی برخی از آنان به عدم تساهل و یا قضاوت دعوت می کنند. زمان آن رسیده است که این آیات را به عنوان الحاقات آتی که بر خلاف پیام عشق و حقیقت تابان ازکتاب مقدس است ببینیم. با توجه به درک جدید ما، ما شروع به قرار دادن زنان به عنوان کاردینال، اسقف ها و کشیش، در آینده خواهیم کرد، امید من این است که روزی ما یک پاپ زن داشته باشیم. اجازه ندهید که هیچ دری که به روی مردان باز است به روی زنان بسته بماند! ”
علاوه بر ندای وسیع پاپ برای تحمل و درک جدید مترقی کاتولیک، او با بالا بردن صدا و کوبیدن روی کرسی مقابل خود، نژادپرستی را محکوم کرد، . پاپ فرانسیس بیش ازیک ساعت وقت صرف انتقاد شدید از سیاستمداران، احزاب و افراد ضد مهاجرکرد. پاپ در حالی که انگشت خود را به نشانه ی خشم تکان می داد فریاد زد: “امروز نژادپرستی شر نهایی در جهان است. وقتی که ایتالیایی ها، اسپانیایی ها یا فرانسوی ها قایق مهاجران آفریقایی را که به دنبال یک زندگی بهتر هستند باز می گردانند آیا شبیه دروازه بان کاروانسرا که به مریم و یوسف گفت که هیچ جایی برای آن ها و مسیح نوزاد وجود ندارد نیستند؟ این مهاجران فرزندان خدا هستند و به ما فرمان داده آن ها را دوست بداریم! ”
صدای بلند او از طریق کلیسای سنت پیتر بازتاب می یافت، پاپ اظهار داشت: “کسانی که جرات می کنند مهاجران چه قانونی و یا غیر قانونی را بازگردانند، به مسیح پشت کرده اند! یک نژادپرست یک مسیحی واقعی نیست. یک نژادپرست کسی است که انسانیت خود را برای تبدیل شدن به یک جانور کنار گذاشته است، یک دیو! او تجسد و تجسم شراست، تجسد وتجسم شیطان! ”
پاپ فرانسیس درمیان کف زدن های صاعقه وار حضارگفت: “از آن جا که مسلمانان، هندوها و همزادگرایان آفریقایی نیز در به صورت و مثال خدا خلق شده اند، نفرت از آن ها نفرت از خداست! رد آن ها رد کردن خدا و انجیل مسیح است. این که آیا ما در یک کلیسا، کنیسه، مسجد یا دیر عبادت می کنیم مهم نیست. چه اورا خدا، عیسی مسیح، آدونای یا کریشنا بنامیم، ما همه یک خدای عشق را پرستش می کنیم. این حقیقت برای همه ی کسانی که عشق و فروتنی در قلب آن ها است بدیهی است! ”
در اظهاری که بسیاری از مردم را شگفت زده کرد، پاپ فرانسیس هشدار داد کسانی که در پی دریغ کردن پناه از یک مهاجر آفریقایی یا مسلمان هستند، خود را در معرض خطر محرومیت از عضویت کلیسا قرار می دهند. ما کسانی را که مایل و علاقمندند که روح خود را در تاریکی و شر تعصب و نژادپرستی جای دهند تکفیر می کنیم. شیطان خودش یک استعاره یا یک تجسم شخصیت، برای شر جمعی بشر است. امروز، این شرقبل از هر چیز به عنوان نژادپرستی، عدم تحمل، آزار مذهبی وتعصبات از هر نوع آشکار گشته است. ”
تنی چند از کاردینال های برجسته کاتولیک با ترک کلیسا به اظهارات پاپ فرانسیس ‘پاسخ دادند. کاردینال آرنیز از نیجریه پرسید: “ما به چه چیز می توانیم تکیه کنیم اگر اعلام کنیم که حقیقت نسبی است؟ برعکس، حقیقت به طور مستقل از احساسات شخصی ما وجود دارد. اگر ما هویتی از خود نداشته باشیم، اگر به حقیقتی اتکا نداشته باشیم، تمامی این صحبت ها از عشق و مدارا توخالیست. من فرانیسیس را متهم می کنم که به یک مرتد تبدیل شده و او یک پاپ معتبر نیست. در واقع، فرانسیس دیگر حتی یک کاتولیک هم نیست. مقر سنت پیتر خالی است من در حال حاضر یک سنت گرای ضد پاپ هستم. باید مدت ها قبل چنین می شدم. واتیکان تمام دنیای مسکونی را در گذشته در آغوش داشت، اما بدتر از آن، در حال حاضر نسبیت گرایان اخلاقی در مورد سقط جنین و همجنسگرایی را در آغوش گرفته. و همزمان آغوش به روی اخلاق گرایی مطلق به نفع مهاجرت غیر قانونی و نسل کشی فرهنگی در برابر اروپا گشوده است. ”
در بحث برانگیز ترین بیانیه ی خود، کاردینال آرنیز گفت: “اسلام کشور من را مورد تاخت و تاز قرار داده است، و در حال حاضر هم تهدید به تاخت و تاز اروپا می کند. برخی از بخش هایی از نیجریه که در حال حاضر تحت قانون شریعت اسلامی زندگی می کنند، کاتولیک ها دیگر آزادی انجام فرائض دینی خود را ندارند. فرانسیس یک احمق است اگر فکر می کند که سیاست های مهاجرتی لیبرالش ختم به خیر خواهد شد. او به تمدن غرب خیانت می کند. اگر چنین چیزی در اروپا به مسیر فعلی خود ادامه دهد، شهر واتیکان یک روز تبدیل به یک مسجد بزرگ خواهد شد. کسانی که در غرب این حقیقت را نادیده بگیرند، مسئول این خطر عظیم هستند. ”
کاردینال آرنیز آفریقایی با بیهوده گویی خشمگینانه و تند و سوزان خود که نفرت عمیق او را آشکار می ساخت اظهار داشت: “هیچ مشکلی در کار اروپایی ها که می خواهند برای از مرزهای خود حفاظت کنند وجود ندارد. مشکل این است که کنترل مرزی به اندازه کافی نیست و سیاست های مهاجرت در اروپا بیش از حد ملایم است. آیا تمایل به حفظ خانه خود نژادپرستی است؟ چرا تمایل به حفظ فرهنگ خود برای آینده ی مردم خود و کودکان خود را نژادپرستی می خوانیم؟ آیا سفیدپوستان امروز احمق شده اند؟”
پرواضح است، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفته است که دوباره به انسانیت بپیوندد و تعصب و افراط گرایی را رد کند. به گزارش برخی از کلیساها کوچک و چند کاردینال و اسقف مرتد، کلیسا افرادی متعصب و تنگ نظر را از دست داده است، اما پاپ فرانسیس دوستی جهان را به دست آورده است. پاپ فرانسیس برای موضع انسانی در دفاع از حقوق بشر و برعلیه تعصب سزاوار ستایش است .

Here are two sites that expose it:

http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/dont-fall-for-this-pope-francis-hoax-5-things-to-know-and-share

http://www.snopes.com/politics/satire/francis.asp

Subject: All religions are true!
ALL RELIGIONS ARE TRUE, ADAM AND EVE A FABLE, HELL IS A MERE METAPHOR – says Pope Francis

December 28, 2013
For the last six months, Catholic cardinals, bishops and theologians have been deliberating in Vatican City, discussing the future of the church and redefining long-held Catholic doctrines and dogmas. The Third Vatican Council, is undoubtedly the largest and most important since the Second Vatican Council was concluded in 1962. Pope Francis convened the new council to “finally finish the work of the Second Vatican Council.” While some traditionalists and conservative reactionaries on the far right have decried these efforts, they have delighted progressives around the world.
The Third Vatican Council concluded today with Pope Francis announcing that Catholicism is now a “modern and reasonable religion, which has undergone evolutionary changes. The time has come to abandon all intolerance. We must recognize that religious truth evolves and changes. Truth is not absolute or set in stone. Even atheists acknowledge the divine. Through acts of love and charity the atheist acknowledges God as well, and redeems his own soul, becoming an active participant in the redemption of humanity.”
“Through humility, soul searching, and prayerful contemplation we have gained a new understanding of certain dogmas. The church no longer believes in a literal hell where people suffer. This doctrine is incompatible with the infinite love of God. God is not a judge but a friend and a lover of humanity. God seeks not to condemn but only to embrace. Like the fable of Adam and Eve, we see hell as a literary device. Hell is merely a metaphor for the isolated soul, which like all souls ultimately will be united in love with God” Pope Francis declared.
In a speech that shocked many, the Pope claimed “All religions are true, because they are true in the hearts of all those who believe in them. What other kind of truth is there? In the past, the church has been harsh on those it deemed morally wrong or sinful. Today, we no longer judge. Like a loving father, we never condemn our children. Our church is big enough for heterosexuals and homosexuals, for the pro-life and the pro-choice! For conservatives and liberals, even communists are welcome and have joined us. We all love and worship the same God.”
One statement in the Pope’s speech has sent traditionalists into a fit of confusion and hysteria. “God is changing and evolving as we are, For God lives in us and in our hearts. When we spread love and kindness in the world, we touch our own divinity and recognize it. The Bible is a beautiful holy book, but like all great and ancient works, some passages are outdated. Some even call for intolerance or judgement. The time has come to see these verses as later interpolations, contrary to the message of love and truth, which otherwise radiates through scripture. In accordance with our new understanding, we will begin to ordain women as cardinals, bishops and priests. In the future, it is my hope that we will have a woman pope one day. Let no door be closed to women that is open to men!”
In addition to the Pope’s sweeping calls for tolerance and a new progressive understanding of Catholicism, he condemned racism, raising his voice and pounding the podium in front of him. Pope Francis spent over an hour castigating anti-immigrant politicians, parties and individuals. Wagging his finger sternly with righteous indignation, the Pope shouted “Racism today is the ultimate evil in the world. When Italians, Spanish or French turn back the boats of African migrants seeking a better life, are they not like the inn keeper who told Mary and Joseph that there was no room for them and the infant Christ? These migrants are children of God and we are commanded to love them!”
His voice loudly echoing through St. Peter’s basilica, the Pope stated “those who would dare to turn immigrants away, be they legal or undocumented, turn their backs on Christ himself! A racist is not a true Christian. A racist casts aside his humanity to become a beast, a demon! He is the embodiment and personification of evil, a Satan!”
To a chorus of thunderous applause, Pope Francis stated “because Muslims, Hindus and African Animists are also made in the very likeness and image of God, to hate them is to hate God! To reject them to is to reject God and the Gospel of Christ. Whether we worship at a church, a synagogue, a mosque or a mandir, it does not matter. Whether we call God, Jesus, Adonai, Allah or Krishna, we all worship the same God of love. This truth is self-evident to all who have love and humility in their hearts!”
In a announcement that shocked many people, Pope Francis warned that “those who seek to deny a home to the migrant, to the African and the Muslim, risk their membership in the church. We will consider excommunication for those whose souls willingly dwell in the darkness and evil of intolerance and racism. Satan himself is a metaphor or a personification, for the collective evils of mankind. Today, these evils manifest foremost as racism, intolerance, religious persecution and bigotries of all kinds.”
A couple of prominent Catholic cardinals have responded to Pope Francis’ declarations by leaving the church. Cardinal Arinze of Nigeria asked, “what do we stand for if we declare that truth is relative? On the contrary, truth exists independently of our personal feelings. All of this talk of love and tolerance is hollow if we have no identity of our own, if we stand for nothing. I charge that Francis has become a heretic, and that he is not a valid Pope. Indeed, Francis is no longer even a Catholic. The seat of Saint Peter is vacant. I am now a Sedevacantist. I should have become one long ago. The Vatican has embraced ecumenism in the past, but worse than that, it has now embraced moral relativism on abortion and homosexuality. At the same time it is embracing moral absolutism in favour of illegal immigration and cultural genocide against Europe.”
In his most controversial statement, Cardinal Arinze said “Islam has overrun my own country, and now it threatens to overrun Europe. Some parts of Nigeria now live under Islamic Sharia law. Catholics there are no longer free to practice their faith publicly. Francis is a fool if he thinks that his liberal immigration policy will end well. He has betrayed western civilization. Vatican City will one day become a giant mosque if things continue in Europe along their present course. Those in the West who ignore this truth, do so at their own peril.”
In an angry and vitriolic rant revealing deep self-hating tendencies, the African Cardinal Arinze stated “There is nothing wrong with Europeans who want to protect their borders. The problem is that there is not enough border control and the immigration policies are far too lenient in Europe. Is it racist to desire to preserve one’s own home? Why is it racist to want to preserve your own culture and a future for your people and your children? Have white people gone stupid today?”
This much is clear, the Catholic Church has made a decision to rejoin humanity and to reject intolerance and extremism. The church has lost a few narrow-minded bigots, with reports of some small parishes and a few cardinals and bishops defecting, but Pope Francis has gained the friendship of the world. Pope Francis deserves praise for taking a humane stand in defence of human rights and against bigotry.
All religions are true!

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

سفر

کتاب گردش ایام میگوید: روزگاری که درقم طلبه بودم بعلت جوانی
وخامی وبی ارتباطی با جامعه معتقد بودم که فقط کسی که درقم باشد
وروحانی باشد انسان ارزشمندی است. اما وقتی دردوره ای که دانشگاه تهران
بودم با شخصیت های با فضیلت روبروشدم فهمیدم که در خارج از قم
ودراشخاص غیرروحانی هم اشخاص ارزشمند وجود دارند اما باز
شیعه بودن را شرط اصلی میدانستم. بعد با سفر به کشورهای عربی متوجه
شدم که بین سایر فرق اسلامی هم انسان ارزشمند یافت میشود.
پس از سفر به اروپا به این نکته واقف شدم که در بین سایر مردم موحد
نیز انسان ارزشمند وجود دارد. پس از آن در سفر ژاپن حادثه ای برایم رخ داد
که برایم معلوم شد به معنی حقیقی فضیلت و انسانیت زبان و مکان و
نژاد ومذهب و رنگ نمیشناسد. زیرا در پایان سفرآمریکا و هنگ کنگ وارد
ژاپن شدم, موقع بازیهای المپیک بود که در ژاپن برگزار میشد و برایشان من
که با لباس روحانی بودم جالب بود و از من عکس و فیلم میگرفتند و.. …
برای غذا به رستوران بسیار بزرگ و شلوغی رفتم و بعد چندین ساعت
به جاهای دیگری رفتم ناگهان یادم امد که ساکم را که تمام زندگیم داخل
آن بود را در آن رستوران جا گذاشته ام سراسیمه رفتم و با کمال ناباوری
دیدم ساکم همانجا است و پیرمردی کنار آن نشسته است, اوگفت وقتی
دیدم ساکت را فراموش کردی با این که وقت دندان پزشکی داشتم
ماندم تا بر گردی و وقتی از او تشکر کردم و گفتم خدا به شما اجرخواهد داد
و او در جواب گفت: من به خدا اعتقاد ندارم من به انسانیت معتقدمسفر

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

قدر جوونيت روبدون

مشخصات پیری

همه چیز های محدب مقعر میشوند مثل لپ و همه چیزهای مقعر محدب میشوند مثل شکم.

همه چیزهایی که بالا هستند پایین می افتند مثل سینه و باسن همه چیزهایی که پایین هستند بالا میروند مثل فشار خون وکلسترول و قند.
همه چیز هایی که سیاه هستند اگر هنوز نریخته باشند سفید میشوند مثل مو
همه چیزهایی که سفید هستند اگر هنوز نریخته باشند سیاه میشوند مثل دندان.
همه چیز هایی که تا به حال بلند می شدند دیگه بلند نمی شوند مثل
…..!!!
همه چیزهایی که بلند نمی شدند بلند می شوند مثل موی دماغ وابرو و گوش.

خلاصه بي ادبي نباشه روم به ديوار : در جوانی اول اطرافت را نگاه میکنی بعد
می گوزی ولی زمان پیری اول می گوزی بعد دور و برت رانگاه می کنی!!!!

خلاصه رفيق قدر جوونيت روبدون ازما گفتن

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone