فیلمی از کارگردان مرجان ساتراپی The Voices

The Voices A Dark Comedy – insanely bizarre and twisted tale

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

اورانگوتان بوزینه دست دراز و خانم حامله video

اورانگوتان بوزینه دست دراز و خانم حامله

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

فیلم برداری خبرنگار از خودش در لحظه‌ تیراندازی به همکارانش

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

چین – بازمانده از انفجارات تیان جین

panoramic view of Tianjin blast site

Source Liveleak.com

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

کاخ سفید یکسال بعد از رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ

trumptrump

کاخ سفید یکسال بعد از رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ

کاخ سفید یکسال بعد از رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ

 

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Indian Biker

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

ایران و ۵+۱ راجع به قرارداد اتمی‌ به توافق رسیدند

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

۱۵۷ سال زندگی‌ با لبخند

View post on imgur.com

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

کرمانشاه آبشار پیران

I am in Kermanshah Province / Iran and i enjoy piran waterfall [OC] [500 x 667]

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone