پارلمان اروپا در تدارک برگزاری جشن نوروز

 

در حالی که ايرانيان و ديگر مليت ها خود را کم کم برای انجام آيين ها و مراسم مقدماتی نوروز سال ۹۱ خورشيدی آماده می کنند، از پارلمان اروپا هم خبر می رسد که اين مجلس اروپايی برای نخستين بار در حال تدارک و برپايی اين جشن بزرگ است

پس از نشست ها و بحث های فراوان، تلاش فراکسيون حزب سبزهای پارلمان اروپا سرانجام به نتيجه رسيد و اين مجلس اروپايی هم پذيرا شد که از سال ۹۱ خورشيدی ، نوروز را در شهر بروکسل به جشن بنشيند.

انور ميرستاری، عضو فعال حزب سبزهای بلژيک که به نمايندگی از سوی اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا، سرپرستی تدارک جشن نوروز را در پارلمان اروپا بر عهده گرفته، در گفت و گو با راديو فردا از سخنرانان جشن نوروز در اول فروردين ماه سال ۹۱ خورشيدی در اين مجلس اروپايی اين طور می گويد:

چهار تن از نمايندگان سبزهای پارلمان اروپا در اين مراسم سخنرانی خواهند کرد و نوروز را شادباش خواهند گفت.مثلا خانم ايزابل دوران که معاون پارلمان اروپا و از حزب سبزهای بلژيک است، سخنرانی خواهد کرد.

خانم تاريا کارامبرگ که رئيس امور ايران و اروپاست، صحبت خواهند کرد. همچنين دو شخصيت ديگر که يک خانم از فرانسه و ديگری از آلمان است نيز در اين مراسم سخنرانی خواهند کرد.

رئيس کل احزاب سبز اروپا، آقای دانيل کوهن بنديت هم پيامی برای اين مراسم خواهند فرستاد و از شخصيت های ايرانی هم اميدوارم خانم شيرين عبادی بتوانند آن روز در اين مراسم حضور داشته باشند و همچنين از خوانندگان مختلف دعوت خواهيم کرد که در اين مراسم حضور داشته و صدايشان را به گوش ملت ايران برسانند.

به اين ترتيب آقای انور ميرستاری، باتوجه به صحبت های شما، علاوه بر سخنرانی ها که احتمالا کوتاه هم خواهد بود، برنامه نوروز در پارلمان اروپا جشنی سراسر شادی و سرور و رقص و موسيقی و آواز و شعرخوانی خواهد بود.

بله کاملا همين طور است. اين برنامه کاملا فرهنگی است. جشن نوروز به هيچ حزب و گروهی تعلق ندارد چون اين جشن فقط برای ايرانی ها نيست.

درست است که ما در حال تدارک اين برنامه هستيم ولی خيلی دوست داريم در سال های آتی در کنار دوستانی که در همسايگی ايران زندگی می کنند، مثل تاجيکستان و کشورهای ديگر بتوانيم دسته جمعی در شهرهای بزرگ اروپا کارناوال نوروزی راه بياندازيم.

اگر چه برگزاری جشن نوروز سال ۹۱ خورشيدی در پارلمان اروپا با تلاش همه احزاب سبز در اروپا صورت گرفته، با اين امور اما از لحاظ اجرايی و سازماندهی جشن بزرگ نوروز را اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا بر عهده گرفته است.

اتحاديه انجمن های ايرانی در اروپا به من خيلی کمک می کنند ، دوستان من که در بروکسل هستند و هر سال با کمک آنها نوروز را در اينجا جشن می گرفتيم و تجربه آن را دارند، دارند برای تدارک سفره هفت سين و بابا نوروزی که خواهيم داشت ياری می رسانند.

در کنار بابا نوروز به خاطر اهميتی که مسئله زنان برای ما دارد، يک خانم هم در کنار بابا نوروز که شايد بشود اسمش را «مامان نوروز» گذاشت برنامه اجرا خواهد کرد.

علاوه بر هنرمندان ايرانی، نوازندگان، خوانندگان و رقصندگان ديگر کشورها و مليت هايی که نوروز را همه ساله جشن می گيرند، در نخستين جشن شادی آفرين نوروز در پارلمان اروپا شرکت دارند.

از نمايندگان پارلمان اروپا، کارکنان اين مجلس اروپايی و همچنين برخی از چهره های سرشناس اروپايی نيز دعوت شده تا در مراسم جشن نوروز ۹۱ خورشيدی در شهر بروکس حضور يابند

http://www.radiofarda.com/content/o2_nurooz_eu_parliament/24495537.html