فیلمی از مجلس ملی ایران

سخنان بغض آلود آقای محسن پزشکپور در مجلس شورای ملی در مخالفت با دولت برای جدائی بحرین از ایران
Click on the Photo

[cvg-gallery galleryId=’29’ mode=’showcase’ limit=’1′ /]