دوستت دارم دوست خوبم

امتحان گواهینامه که داشتم سرهنگ پرسيد: دورزدن كجاممنوعه؟ گفتم توعالم
رفاقت… لبخندزدوگفت: پياده شوقبولي…؛
هفته جهانی “رفاقت” فرخنده باد

به سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشی هاشون رو سایلنت نمیکنن

سلامتی رفیقایی که روز قیامت فقط زمین ازشون شاکیه اونم بخاطر سنگینی مرامشون

به سلامتی رفیقی که وقتی پیشش
نیستی هم بازم به یادته

به سلامتی رفیقی که وقتی بهش میگی دلم گرفته بیا بریم بیرون فقط یه کلمه
میگه ساعت چند؟

این هفته، هفته بهترین دوسته
بهترین دوست تو کیه؟
lواسه همه دوستای خوبت بفرست حتی به من
البته اگر دوست خوبیم!ببین چند تا پس می گیری، اگه بیش از 7تا گرفتی پس
واقعا محبوبی
دوستت دارم دوست خوبم

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.