جزئیات بیشتر از ایرانی فراری از زندان کالیفرنیا؛ بریدن آلت تناسلی قربانی

رار سه زندانی خطرناک از زندان معروف کالیفرنیا در حالی خبر ساز شد که حال مشخص شده که یکی از این فراری ها ایرانی بوده و سابقه فرار از زندان را داشته است.

hussain nayeriابتدای این هفته اعلام شد سه زندانى از زندان مرکزى مردان در سانتا آنا، ایالت کالیفرنیا فرار کرده‌اند. پلیس آن‌ها را “خطرناک” توصیف کرد.

یکی از این زندانی های خطرناک، به نوشته لس آنجلس تایمز، “حسین نیرى” نام دارد که به ارتکاب جرائم خشن متهم است و قبلا نیز فرار کرده بود.
منابع پلیس مى گویند زمانى کوتاه پس از آغاز تحقیق کارآگاهان در باره ربوده شدن و شکنجه صاحب داروخانه اى در نیوپورت بیچ که مارى جوانا مى فروخت، نیرى که یکى از مظنونین اصلى بود از آمریکا گریخت. براساس شواهد، نیری و همراهانش متهم هستند که صاحب داروخانه را به یک منطقه در کویر بردند که فکر می کردند او پول خود را آنجا پنهان کرده و سپس آلت تناسلی او را بریدند.

او به ایران فرار کرد. با این حال، در راه دیدارى با همسر و خواهرش در اسپانیا، داشت. بعد که به جمهوری چک رفت، پلیس جمهورى چک نیرى را دستگیر کرد و تحویل داد.

او روز جمعه، وقتى همراه با دو زندانى دیگر گریخت، در انتظار محاکمه بسر مى برد و اگر در اتهامات آدم ربایی، شکنجه و سرقت مجرم شناخته مى شد، ممکن بود با مجازات زندان ابد روبرو شود.

دادستان‌ها مى گویند روز ٢ اکتبر ٢٠١٢، نیرى و دو متهم دیگر به خانه اى که صاحب داروخانه در آن اقامت داشت هجوم بردند و او را همراه با زنى که آنجا بود، ربودند.

مقامات گفتند مهاجمان مرد و زن را به داخل وانتى کشاندند و به صحرا بردند. آن‌ها گفتند معتقد بودند مرد یک میلیون دلار پول داشت، اما به گفته یک شاهد، او به مهاجمان گفت مى تواند ۴٠ هزار دلار نقد بدهد.

دادستان‌ها گفتند حدود یک هفته قبل از آدم رباىى و حمله، پلیس نیوپورت بیچ، نیرى را در ارتباط با تخلف رانندگى متوقف ساخت، اما او فرار کرد، وقتى اتومبیلش تصادف کرد، پیاده گریخت. پلیس تجهیزات شناسایی در داخل اتومبیل پیدا کرد.

نیرى در ٢٠٠۵ نیز در ارتباط با رانندگى در حال مستى و مرگ یک نفر بنام احسان طوسى، دستگیر شد.

طوسى، که یک گزارشگر ٢۶ ساله ورزشى معرفى شده است، همراه با نیرى در اتومبیل بود. به گفته وکیل بستگان طوسی، او دستگیر و با وثیقه زندانى شد، اما بعدا از کشور گریخت.

در ٢٠٠۶ نیری اینبار در واشنگتن دى سى دستگیر و به کالیفرنیا باز گردانده شد، در دادگاه خود را در رانندگى در حال مستى مجرم شناخت.

نیرى در ٢٠١١ نیز به اتهامات خشونت و تهدید، دستگیر شده بود.

مقامات پلیس بر این عقیده هستند نیرى و دو زندانى دیگر براى مدتى در اندیشه فرار بودند.

پلیس جستجوى گسترده اى را آغاز کرده و به مردم هشدار داده است هر سه نفر باید خطرناک تلقى شوند.

http://ir.voanews.com/content/ca-jail-nayeri-/3163348.html

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.