مردانه

خداوند ديد مرد گرسنه است نان را آفريد. ديد تشنه است آب را آفريد. ديد در تاريكي است نور را آفريد. ديد هيچ مشكل ديگه اي نداره زن را آفريد

بيشتر مردها 2 آرزوي بزرگ دارند، اول داشتن خونه، دوم داشتن ماشين براي فرار از خونه

مثل هندي : ريشه ي تمام نزاعها سه چيزند : زر ، زن ، زمين

سريع ترين دوربين جهان اختراع شد . اين دوربين مي تونه از خانوم ها در لحظه اي كه دهانشون بسته است عكس بگيره

ضرب المثل روسي: دو چيز هميشه بايد تازه باشند؛ عشق و تخم مرغ

ضرب المثل آمريکايي: سه چيز را زود به زود عوض کن؛ زن، عشق و پيراهن زير

مثل چيني :اگر ميخواهي براي يك روز معذب باشي مهماني كن و اگر مي خواهي براي يك سال معذب باشي پرنده نگاهدار و اگر مي خواهي مادام العمر معذب باشي زن بگير
کابينه زندگي مشترک: زن=وزير سلب آسايش شوهر= وزير کار مادر زن= وزيرجنگ مادر شوهر=وزير اغتشاشات خواهر زن= جاسوس دو جانبه خواهر شوهر= وزيراطلاعات و بازرسي پدر زن= وزير ارشاد
پدر شوهر= رئيس تشخيص مصلحت

مي دوني بزرگترين مزيت مجرد بودن چيه؟
از هر طرف تخت که عشقت بکشه مي توني بياي پايين

وقتي زنت خونه نيست چه كار مي‌كني؟ استراحت. وقتي هست چي؟ استقامت

اگر ديدي مردي در ماشين رو براي خانمش باز کرد مطمئن باش که يا ماشين نو است يا خانم

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.