فرمان کوروش

فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی به خاک سپارند تـا تـکــه تـکــه ی بـدنـم قـسـمـتـی از خـاک ایـران شــود ” کورش کبیر

 فرمان بالا را در یکی‌ از گروه های اینترنتی‌ ایرانی دیدم. آیا کسی میداند که اصل و نسب این فرمان از کجا می‌ آید و در کجا و کی کوروش چنین فرمانی را صادر کرده است؟ آیا  در کتیبه ها و سنگ نوشته های تخت جمشید و آثار دیگر این فرمان را کسی دیده و کشف کرده، اگر جواب مثبت است چرا  یه  ازاین  فرمان بسیار  گویای ایرانی‌  ناسیو نالیستی خالص،  مثل سایر فرامین و گفته های کوروش بزرگ که از آن بهره برداری زیادی میشود توجهی نشده است؟

از هر  جواب یا راهنمای در این مورد از پیش تشکر و سپاس گذاری می‌کنم.