شعارهای امسال

.- در پی تعطیلی دولت آمریکا، مقام معظم رهبری، طی حکمی آقای حسین باراک اوباما را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند!
– شعارهای امسال در مراسم 13 آبان (روز گروگانگیری):
آمریکا آمریکا بوس به شیش دانگ تو دلارای کاغدی میچکد از بانک تو،
تا خون در رگ ماست آمریکا سرور ماست،
ایرانی میمیرد گرین کارت میگیرد
– بسمه تعالی، با حمد و سپاس خدای عزوجل، مراسم غبار روبی از سفارت آمریکا، فردا انجام خواهد شد. خاک آن مکان مقدس، سرمه چشممان
– پیامک اوباما به روحانی:
با رفتنتان زندگیم لنگ شده خورشید نیویورک چه بیرنگ شده
ای شیخ حسن به گوشیم زنگ بزن خیلی دلمان برایتان تنگ شده
پاسخ روحانی:
ما نیز برایتان بسی دلتنگیم از دوریتان ستاره ای بیرنگیم
آقا بدهد اجازه ما هم هر شب یک مرتبه به موبایلتان می زنگیم
– آمریکا آمریکا thanks ز تک زنگ تو نرمش و تدبیر ما much better از جنگ تو
– ستاد نماز جمعه:
بعد از صحبتهای برادر اوباما، از این پس بجای شعار “مرگ بر آمریکا”، پیشنهاد میشود، شعار زیر سر داده شود:
حسن و حسین برادرن هر دو مطیع رهبرن
– فرهنگستان زبان فارسی اعلام کرد، از این پس بجای واژه بی ادبانه “گه خوردم”، از عبارت مودبانه “نرمش قهرمانانه” استفاده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *