دوستت دارم دوست خوبم

امتحان گواهینامه که داشتم سرهنگ پرسيد: دورزدن كجاممنوعه؟ گفتم توعالم رفاقت… لبخندزدوگفت: پياده شوقبولي…؛ هفته جهانی “رفاقت” فرخنده باد به سلامتی رفیقایی که سر قرار گوشی هاشون رو سایلنت نمیکنن … Read More