برنامهٔ تلویزیونی پدر شخصی که ۵۰ نفر را در ایالت فلوریدا کشت- در تلویزیون افغانی در آمریکا.

برنامهٔ تلویزیونی پدر شخصی که ۵۰ نفر را در ایالت فلوریدا کشت- در تلویزیون افغانی در آمریکا.

بانوی اول میشل اوباما درباره برگزاری جشن نوروز در کاخ سفید می گوید: ” فکر می کنم بسیار مناسب است که این جشن را امروز اینجا برگزار می کنی…