Tag: Iran Environmental Agency

آخرین قیمت ها در جمهوری عدل و برابری اسلامی- – – یک میمون یک و نیم میلیون تومان. جان و زندگی‌ یک انسان دگر اندیش، بهائ، نا باور، نا مسلمان ، صفر ، هیچ، پوچ، بی‌ ارزش.

یکشنبه، 4 دی ماه 1390 برابر با 2011 Sunday 25 December لمون پرس – میمون در کلان شهر تهران به قیمت ۵/ ۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد. در برخی از موارد این حیوان ناقل بیماری است. محمد هادی حیدرزاده،