آخوند های خندان

  آخوندهای خندانیم ما دزدان ایرانیم ما کشور ایران را ارث پدر می دانیم ما باید دانا باشیم هوشیار و بینا باشیم در دزدی از بیت المال باید توانا باشیم … Read More

کمدی امام سیزدهم ادامه دارد : امام مقوايی سخنرانی در بهشت زهرا

……لاکن اس ام اس را مجانی میکنیم، اینترنت را مجانی میکنیم، من تو دهن این فیلترچی ها میزنم، لاکن به این سرعت قانع نباشید، اینترنت ۲ مگابایت به خانه هایتان … Read More