Tag: گئورگ وارطانیان

جاسوس ‘افسانه ای’ شوروی در ایران، در مسکو درگذشت

گئورگ وارطانیان در یک خانواده ارمنی به دنیا آمد گئورگ وارطانیان با نام مستعار امیر، که سال ها جاسوس اتحاد جماهیر شوروی در ایران بود و از او با نام مامور “افسانه ای” یاد می شد، عصر سه شنبه ۲۱