Tag: محمد جلالی

زیباترین و واقعی ترین شعرها در مورد انقلاب بهمن

شیخ این زمــان شیخ این زمان به مسند قدرت خزیده است شیاد بین که گوش ی زمان را بریده است دیروز گفت :« طالب ِ جاه و مقام نیست !»ـ امروز در تدارک ِ پُست ِ عدیده است دیروز قصه