Tag: لندن

اسیدپاشی، سکس و فقر در جشنواره حقوق بشر در لندن

نمایی از فیلم “بوسه پوتین” جشنواره فیلم های دیده بان حقوق بشر (Human Rights Watch Film Festival)، هر سال در یازده شهر بزرگ جهان از جمله در شیکاگو، نیویورک، تورنتو، واشنگتن و لندن برگزار می شود.

Girls 9th Birthday and a License to Rape

درست یک روز پس از روز جهانی زن، یعنی در روز 9 مارس، جمهوری اسلامی در لندن برای دختربچگان 9 ساله جشن تکلیف برگزار کرده و یکی از کانالهای تلویزیونی رژیم نیز بخش هایی از آن را پخش کرده است.