Tag: قحطی نان

خطر قحطی نان و مواد غذائی

  تاثیرات افزایش تحریم‏های کشورهای غربی علیه حکومت ایران روز به روز بیشتر خود را در زندگی روزمره مردم نشان می‏دهد. از یک سو و در حالی که یک عضو نماینده مجلس فاش کرد که ساکنان خط فقر 15 تا