Tag: فعالیتهای اتمی

فعالیتهای اتمی؛ بیماری های مشکوک در اصفهان

 در برخی شهرهای اصفهان مانند فلاورجان و فولادشهر اصفهان، نمونه هائی از بیمارهای نوظهور و عجیب، همراه با مرگ و میر گیاهان مشاهده شده که گفته می شود بی ارتباط با فعالیت های اتمی در اصفهان نیست. برخی کودکان پس