Tag: فرید زولند، اردلان سرفراز، دلم خواست

دلم خواست. از گوگوش

ترانه از فرید زولند، شعر از اردلان سرفراز، و صدای شاه ماهی‌ یا ملکه ماهیان هنر