Tag: علت

علت ترک وطن

  شاهکاره… زندگی همه ما ایرانیان      توکا نيستانی (کارکاتوریست، برادر مانا نيستانی و از پسران منوچهر نيستانی شاعر مرحوم) از ایران رفت … در وبلاگ شخصی اش علت رفتنش را توضیح داده خالی از لطف و واقعیت نیست ؛  از زندگی مجرمانه خسته شده بودم… به چند پسر و دختر طراحی درس