Tag: شيمون

پرز: دلیلی ندارد مردم ایران و اسرائیل دشمن یکدیگر باشند

شيمون پرز می گوید: آيت الله ها حقوق بشر را نمی شناسند.