Tag: شهر

چهارشنبه سوری ۲۰۱۲ در قلب شهر استکهلم سوئد.

چهارشنبه سوری ۲۰۱۲ در قلب شهر استکهلم سوئد. جشنی تمام ایرانی که تمامی مردم سوئد را صرف نظر از ملیت، مذهب، رنگ ونژاد در برگرفت. Eldfesten 2012 en Iransk tradition som välkomnar alla oavsett etnisk bakgrund, religion och nationalitet

اينجا جهنمي است كه هر روزش, ضرب و جرح است و داغ و درد…

زندان رجایی شهر کرج، با هفت اندرزگاه در نزدیکی شهری بزرگ اطراف پایتخت، یکی از سخت ترین زندان های کشور است برای زندانیان سیاسی. زندانیانی که نزدیک دو سال است به آنجا تبعید شده و خانواده هایشان در سختی های