Tag: سهراب سپهري

شعري فوق العاده زيبا از سهراب سپهري در وصف زندگي – هرزگاهی خوبه این شعر را مرور کنیم

 شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست