Tag: سانسور کتاب

هراس وزارت ارشاد از رسانه‌ای شدن موارد سانسور کتاب

وزیر ارشاد دولت جمهوری اسلامی، نویسندگان و مترجمان را از طرح مشکلاتشان در زمینه سانسور کتاب، در نشریات و مطبوعات ایران منع کرده است. روزی نیست که رسانه‌های فارسی‌زبان از زبان نویسندگان، مترجمان و ناشران درباره سانسور کتاب در جمهوری