رودخانه هیرمند؛ مهمترین موضوع مناقشه ایران و افغانستان

امیر عباس هویدا و نخست‌وزیر افغانستان محمدموسی شفیق در سال ۱۹۷۳ موافقت‌نامه‌ای امضا کردند که تصریح می‌کرد دقیقا چه میزانی از آب به ایران راه یابد مسأله حقوقی اصلی مابین … Read More