Tag: روایت جالب

روایت جالب رضا کیانیان از شب زفاف یک زن وشوهر خجالتی و تعارفی

رضا کیانیان گفت وگویی با ماهنامه صنعت سینما کرده ودربخشهایی از این گفت وگو گفته خاله وشوهر خاله او بسیار تعارفی هستند و تا آخر عمر در نهایت ادب به هم تعارف می کردند .مثلا وقتی خاله ام می خواست