Tag: ‘تعیین تکلیف’

رهبر ایران در آستانه ‘تعیین تکلیف’ هاشمی رفسنجانی

با نزدیک شدن اسفند ماه و زمان انتخاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه زنی در مورد آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی این نهاد حکومتی شدت گرفته است. در همین ارتباط، اگرچه بحث زیادی در مورد نقش