آخوند های خندان

  آخوندهای خندانیم ما دزدان ایرانیم ما کشور ایران را ارث پدر می دانیم ما باید دانا باشیم هوشیار و بینا باشیم در دزدی از بیت المال باید توانا باشیم … Read More