Tag: آکسفورد

کاوه موسوی، شاکی مهدی هاشمی در آکسفورد، تهدید به مرگ شد

کاوه موسوی که نامش بعد از طرح شکواییه‌ای در باره نحوه پذیرش مهدی هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد بر سر زبان‌ها افتاده بود، از سوی افرادی ناشناس تهدید شده است. قرار دادن یک «پوکه» فشنگ در صندوق پستی خانه موسوی

آکسفورد و شکنجه

  «آکسفورد و شکنجه»؛ گزارش مجله مک‌لینز کانادا در باره مهدی هاشمی-قسمت اول ۲۶ آذر ۱۳۹۰ علی جباری عکسی هوشنگ بوذری در سایت مک‌لینز مجله معتبر مک‌لینز کانادا در شماره این هفته خود، به سراغ پرونده‌ای رفته است که بسیاری از