Category: جوک ايران لطيفه فارسی

شیخ مکار . ؟

روزی شیخی وارد یک اسیاب گندم شد دید اسیاب به گردن الاغ بسته شده الاغ میچرخید و اسیاب کار میکرد به گردن الاغ یک زنگوله آویزان بود از اسیابان پرسید: برای چه به گردن الاغ زنگوله بسته اید؟ اسیابان گفت:

Funny شوخی پوتین اوباما

شوخی پوتین اوباما

نیوتن گفت اول کنش بعد واکنش

شیخ تخم الدین بیض ابادی میفرماید داشتن دو چیز درزیر لحاف جایز نیست: صبر ایوب آلت معیوب هیچ فکر کردی اگه زنها آلت داشتن یه کون سالم واسه مردا نمیذاشتن نیشتو باز نکن پاشو دو رکعت نماز شکر بخون…..!!! نیوتن گفت

خوب ، دیگه چه خبر

حداقل هر 39 روز یک بار از دوستانتان خبر بگیرید که اگر مرده بود به چهلمش برسید آیا میدانید با حذف جمله ” خوب ، دیگه چه خبر ” از زبان پارسی ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰ درصدی مواجه

پيرزنه از مكه برگشته بود توي گمرك تو چمدونش ويسكي پيدا ميكنن

شيرازيه ميره سلموني كارش كه تموم ميشه به آرايشكر ميگه كونت درد نكنه يارو ميگه چرا كونم درد نكنه شيرازييه ميگه چون خوب ريدي تو موها م رشتیه میره خونه میبینه زنش با یه مرد تو حمومه غیرتی میشه آبگرمکن

انواع ازدواج

لایحه پیشنهادی آنی جهت حمایت از خانواده راستش ما دیدیم مجلس خیلی وقت است دارد با دو واژه «ازدواج مجدد» و «ازدواج موقت» بازی می کند و توی سر خودش می زند تا بگوید من به فکر حمایت از خانواده

طنز

حداقل هر 39 روز یک بار از دوستانتان خبر بگیرید که اگر مرده بود به چهلمش برسید آیا میدانید با حذف جمله ” خوب ، دیگه چه خبر ” از زبان پارسی ارزش سهام مخابرات با کاهش ۸۰ درصدی مواجه

قدر جوونيت روبدون

مشخصات پیری همه چیز های محدب مقعر میشوند مثل لپ و همه چیزهای مقعر محدب میشوند مثل شکم. همه چیزهایی که بالا هستند پایین می افتند مثل سینه و باسن همه چیزهایی که پایین هستند بالا میروند مثل فشار خون

فرق بين يك رهبر عربى ويك رهبر غربى چيست؟

ز يك لوله كش دوره دیده اروپایی پرسيدند: فرق بين يك رهبر عربى ويك رهبر غربى چيست؟ او گفت : مانند توالت شرقى وغربي است… پاسخ دادند منظورت چيست ؟ گفت: چنانچه بخواهى توالت غربى را عوض كنى… مستلزم اين

زنبوری پلید

آن شنیدستی که زنبوری پلید آلت یک بینوایی را گزید مردک از درد وتعب فریادکرد زان گزیدن آلت وی باد کرد همسرش چون آلت وی را بدید از مسرت خشتک خود را درید پس نوازش کرد آن چیز کلفت رو