دنیل دنت: بامزه سکسی شیرین خنده‌دار Daniel Dennett

دنیل دنت (Daniel Dennett) یکی از مشهورترین فیلسوف‌های زندۀ جهان است. کارهای این فیلسوف و دانش‌پژوه آمریکایی دربارۀ علوم شناختی، فلسفه ذهن، فلسفه علم، فلسفه زیست‌شناسی و به ویژه فلسفه … Read More