فواید گـــاو را بنویسید


با سلام خدمت معلم عزيزم و عرض تشکر از زحمات بي دريغ

  اولياء و مربيان مدرسه که در تربيت ما بسيار زحمت ميکشند و اگر آنها

  نبودند معلوم نبود ما الان چه بوديم

 اکنون قلم به دست ميگيرم و انشاي خود را آغاز ميکنم

 البته واضح و مبرهن است که اگر به

  اطراف خود بنگريم در ميابيم که گاو بودن فوايد زيادي دارد

من ديشب خيلي

  در اين مورد فکر کردم و به اين نتيجه رسيدم که مهمترين فايده ي گاو بودن

  اين است که آدم ديگر آدم نيست، بلکه گاو است

          بياييد يک لحظه فکر کنيم که ما گاويم.

ببينيم چقدر گاو بودن فايده

  دارد

      مثلا در مورد همين ازدواج که اين همه الان دارند راجع به آن برنامه

  هزار راه رفته و نرفته و برگشته و… درست ميکنند

  هيچ گاو مادري نگران ترشيده شدن گوساله اش نيست. همچنين ناراحت نيست اگر

  فردا پسرش زن بگيرد، عروسش پسرش را از چنگش در مي

  آورد

  وقتي گاوي که پدر خانواده است ميخواهد دخترش را شوهر دهد 

نگران جهيزيه اش

  نيست

  نگران نيست که بين فاميل و همسايه آبرو دارند. مجبور نيست به خاطر اين که

  پول جهاز دخترش را تهيه نمايد، براي صاحبش زمين اضافه شخم بزند يا بدتر

  از آن پاچه خواري کند.

  گوساله هاي ماده مجبور نيستند که با هزار دوز و کلک دل گوساله هاي نر را

  به دست بياورند تا به خواستگاريشان بيايند، چون آنها آنقدر گاو هستند که

  به خواستگاري آنها بروند

  از طرفي هيچ گوساله ماده اي نميگويد که فعلا قصد ازدواج ندارد و ميخواهد

  ادامه تحصيل دهد. تازه وقتي هم که

  عروسي ميکنند اينهمه بيا برو،بعله  برون، خواستگاري، مهريه، نامزدي، زير

  لفظي، حنا بندان، عروسي، پاتختي، روتختي، زير تختي، ماه عسل، ماه..زهر،

  طلاق و طلاق کشي و… ندارند

  گاوها حيوانات نجيب و سر به زيري هستند

آنها چشمهاي سياه و درشت و خوشگلي

  دارند

  هيچ گاوي نگران کرايه خانه اش نيست

نگران نيست نکند از کار اخراجش کنند

  گاوها آنقدر عاقلند که ميدانند بهترين سالهاي عمرشان را نبايد پشت کنکور

  بگذرانند

  گاوها بخاطر چشم و همچشمي دماغشان را عمل نمي کنند. 

شما تا حالا ديده ايد

  گاوي دماغش را چسب بزند؟

 شما تا حالا ديده ايد گاوي خط چشم بکشد؟

  گاوها حيوانات مفيدي هستند و انگل جامعه نيستند.

 شما تا کنون يک گاو

  معتاد ديده ايد؟

  گاوي ديده ايد که سر کوچه بايستد و مزاحم ناموس مردم  شود؟ 

آخر گاوها

  خودشان خواهر و مادر دارند

  ما از شير، گوشت، پوست، حتي روده و معده ي گاو استفاده ميکنيم

  تا حالا شما گاو بيکار ديده ايد؟ 

آيا ديده ايد گاوي زيرآب گاو ديگري را

  پيش صاحبش بزند؟

تا به حال شنیده اید گاوی به همسرش خیانت بکند؟

يا گاو ماده اي شوهر خواهرش

  را به رخ شوهرش بکشد؟ و مثلا بگويد از آقاي فلاني ياد بگير. آخر توهم

  گاوي؟   

فلاني گاو است بين گاوها

  تا حالا ديده ايد گاوي غيبت گاو ديگري را

  بکند؟

  آيا تا بحال ديده ايد گاونری زنش را کتک بزند ؟

    تازه گاوها نياز به ماشين ندارند تا بابت ماشين 12 ميليون پول بدهند و

  با هزار پارتي بازي ماشينشان را تحويل بگيرند و آخرش هم وسط جاده يه هويي

  ماشينشان آتش بگيرد

  هيچ گاوي آنقدر گاو نيست که قلب ديگري را بشکند

  ديده ايد

  گاو نري به خاطر به دست آوردن ثروت پدر گاو ماده به او بگويد: عاشقت

  هستم؟ سرت سر شير است و دمت دم پلنگ 

  ديده ايد گاو پدري همسر و بچه هایش را کتک بزند!؟

  گاو ها در جامعه شان فقر ندارند. گاوها اختلاف طبقاتي ندارند. دخترانشان

  به خاطر وضع بد خانواده خود فروشي نميکنند

  آنها شرمنده زن و بچه شان نميشوند

  هيچ گاوي غصه ي گاوهاي ديگر را نميخورد

  هيچ گاوي غمباد نميگيرد. هيچ گاوي رشوه نميگيرد. هيچ گاوي اختلاس نميکند

  هيچ گاوي آبروي ديگري را نميريزد

  هيچ گاوي خيانت نميکند. هيچ گاوي دل گاو ديگري را

  نميشکند. هيچ گاوي دروغ نميگويد

  هيچ گاوي آنقدر علف نميخورد که از فرط پرخوري مجبور شود روي آن همه علف

  يک آفتابه عرق سگي بخورد و بعدش راه بيفتد توي کوچه خيابان در حالي که گاو

  طويله کناريشان از گرسنگي شير نداشته باشد تا به گوساله اش غذا بدهد

  اگر بخواهم در مورد فوايد گاو بودن بگويم، ديگر زنگ انشاء ميخورد و نوبت

  بقيه نمي شود که انشايشان را بخوانند

  اما به نظر من مهمترين فايده گاو بودن اين است که ديگر آدم نيستند

  لباس ما از گاو است، غذايمان از گاو، شير و پنير و کره و خامه و…. همه

  از گاو است

  در عین حال، هیچوقت هيچ گاوی نگفت

من

 ………….. گفت :     ما