عکس دوران سربازی

عکس دوران سربازی جنتی هم کشف شد
طبق آخرین تحقیقات صورت گرفته توسط تاریخ شناسان ایرانی

احمد جنتی

تحصیلات نظامی خود را در سنی نامعلوم در ارتش
کورش بزرگ به عنوان سرباز صفر به طور جدی آغاز کرد

 

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

One Response to عکس دوران سربازی

  1. IRIE says:

    طبق تحقیقات بسیارعمیق، کاملا علمی ، و با استفاده از تمام مراجع خوب و بد، چپ و راست، اسلامی و غیر اسلامی از جمله ویکی پیدی معروف ، این جانب یه این نتیجه رسیده ام که اولا یک ایرانی‌ تاریخ شناس یا تاریخ نشناس چنین بی‌ حرمتی و توهین یه جٔد و آباد خودش نیمیکند که سر بریده آیتالله را با بقیه سران یک سر کند! تحقیقات مفصل من نشان میدهد که این هم یکی‌ از شاه کار های ملا محمد باقر مجلسی ، کلینی ، یا بد تر از همه قسمتی‌ از فتنه قوم یا جوج و ما جوج است ، تحقیقات ادامه دارد به امید رسیدن به حقیقت دیگری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.