یاد من کن از دلکش – با صدای دريا دادور


اجرای جدیدی از ترانه یاد من کن، به یاد زنده یاد دلکش

One thought on “یاد من کن از دلکش – با صدای دريا دادور

  1. سالهای خیلی پیش که دلکش خانم در اوج شهرت

    به سر میبرد او را دیده بودم. یادش گرامی به راستی‌ خواننده یگانه ای

    بود که آوازش جاودان خواهد ماند فرهنگ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *