گفتم من میخوام زن بگیرم فكر بكر

.پیش رفتم طباخی یه 2 تا مغز خوردم خیلی سر حال شدم دیروز هم رفتم 2 تا مغز دیگه خوردم انقدر انرژیم زیاد شد رفتم به مامانم
گفتم من میخوام زن بگیرم طفلی انقدر خوشحال شد شبش رفته بود تو درو همسایه داشت دنبال یه دختر واسه من میگشت
خلاصه امروز صبح هم گفتم برم 2 تا مغز دیگه بخورم رسیدم دم طباخی دیدم پلمپ شده
یه پارچه زدن به علت فروش کله پاچه خر تا اطلاع ثانوی پلمپ است

فهمیدم مغز خر خورده بودم میخواستم زن بگیرم به خودم اومدم

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.