گفتمان های فلسفی این روزها

«اخلاق سگی»یه چیز خوب داره .
دیگه هیچ گربه صفتی وارد زندگیت نمیشه!

آدمیزاد موجود عجیبیه . برای هدایتش 124 هزار پیغمبر کفایت نکردن.
اما برای گمراه کردنش یک شیطان کافی است.

یه بارم دست کشیدم روی آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون!
بهم گفت: یه آرزو کن!
گفتم: یه خونه میخوام!
گفت: خب آخه مرتیکه.من اگه خونه داشتم تو آفتابه می خوابیدم؟
خیلی منطقی بود لامصب!

اومدیم زندگی کنیم…..
زندگی پیش دستی کرد!!!

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.