3 thoughts on “چهار شنبه سوری

  1. آتش سبز نیست، آتش زرد نیست، و آتش سیاه نیست. آتش ایرانی‌ است و بس. چار شنبه سوری جشن آتش سبز نیست. جشن جمشید است و پیشواز تولد بهار و روز نو. ورشکستگان سبز لجنی، جشن و عید ملی‌ هزاران سال کهن را سیاسی‌ نکنید

  2. http://www.melli.org/1390/12/20/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A8-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C/

    استاد والا مقام زبان شناسی دکتر محمد مقدم (بتاریخ فروردین ماه ۱۳۳۷) در جشن باشکوه چهارشنبه سوری در دانشکدۀ ادبیات سخنرانی جالب و مفیدی ایراد کردند که خلاصۀ آن در ذیل از نظر شما عزیزان می گذرد. خبرنامه ملّی ایرانیان

    استاد دکتر محمد مقدم معتقد است که:

    ” خاستگاه چهارشنبه سوری مانند بسیاری دیگر از مشکلات تاریخی ایران باستان پوشیده بود تا اینکه استاد ذبیح بهروز ( بهروز نویسنده‌ای پژوهشگر و زبانشناسی آشنا به فرهنگ پیش از اسلام بود، ذبیح بهروز از نخستین کسانی بود که در شیوهٔ تحقیق ایران‌شناسان غربی شک کرد و برخی اشتباهات و شاید غرض‌ورزی‌های آنها را بارها یادآور شد. در ستاره‌شناسی و گاهشماری در ایران باستان مطالعات گسترده‌ای به عمل آورد) در بررسی های خود آن را روشن کرد. اکنون به موجب این تحقیق می دانیم که شب چهارشنبه سوری، جشنی است که مانند بیشتر چشن های ایرانی که با ستاره شناسی بستگی دارد مبدأ همۀ حساب های علمی تقویمی است. در آن روز در سال ۱۷۲۵ پیش از میلاد زرتشت بزرگترین حساب گاهشماری جهان را نموده و کبیسه پدید آورده و تاریخ های کهن را درست و منظم کرده است. پس به نظر استاد بهروز در سال ۱۷۲۵ پیش از میلاد، شبی که در روز آن زرتشت تاریخ را اصلاح کرده است، به یاد بود آن، همه ساله مردم جشن بزرگی برپا کرده و با آتش افروزی، شادی خود را اعلام کرده اند و آن رصد و اصلاح تاریخ تا کنون در هیأت و یادمان چهارشنبه سوری یا جشن و شادمانی باقی مانده است

  3. با تشکر از پست اطلاعات و توضیحات از منابع موثق. به نظر می‌رسد که آقای دکتر محمد مقدم دست کم با نظر این جانب که این جشن بنیاد و زمینه سیاسی ندارد و آتش – – سبز – – نیست موافقت می‌کند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *