>>>>>>>چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

>>>>>>>از کسی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند نترس
از کسی بترس که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد

>>>>>>>هستند کسانی که روی شانه هایتان گریه می کنند
>>>>>>>و وقتی شما گریه می کنید دیگر وجود ندارند
>>>>>>>..
>>>>>>>مهم نیست چه مدرکى دارید
>>>>>>>مهم این است که چه درکى دارید . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>از درد های کوچک است که آدم می نالد
>>>>>>>وقتی ضربه سهمگین باشد ، لال می شوی
>>>>>>>..
>>>>>>>اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت
>>>>>>>و اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد,طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت!
>>>>>>>..
>>>>>>>به یک‏ جایی از زندگی که رسیدی ، می فهمی رنج را نباید امتداد داد
>>>>>>>باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏ برد و از میانشان می‏ گذرد,از بعضی آدم‏ ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>آرزو, سرابی است که اگر نابود شود همه از تشنگی خواهند مرد . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>دکتر علی شریعتی :
>>>>>>>به شهادت تاریخ , می گویم هر گاه روزگار خواسته تفکر فاسدی را رسوا کند
>>>>>>>به او قدرت مطلق داده است . . .
>>>>>>>
>>>>>>>.جبران خلیل جبران
>>>>>>>آموختن , تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>سخنی از ناپلئون
>>>>>>>هرگز اشتباه نکن
>>>>>>>اگر اشتباه کردی تکرار نکن
>>>>>>>اگر تکرار کردی اعتراف نکن
>>>>>>>اگر اعتراف کردی التماس نکن
>>>>>>>اگر التماس کردی دیگر زندگی نکن
>>>>>>>………………………
>>>>>>>بزرگ‌ترین مصیبت برای یک انسان این است که
>>>>>>>نه سواد کافی برای حرف زدن داشته‌باشد
>>>>>>>نه شعور لازم برای خاموش ماندن
>>>>>>>ژان دلابرویه
>>>>>>>_
>>>>>>>مهم نیست که چه اندازه می بخشیم
>>>>>>>بلکه مهم این است که
>>>>>>>در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود دارد . . .
>>>>>>>.
>>>>>>>قصه عشقت را به بیگانگان نگو
>>>>>>>چرا که این کلاغ های غریب , بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>اگر ۴ تکه نان خوشمزه باشد و شما ۵ نفر باشید
>>>>>>>کسی که اصلا از مزه آن نان خوشش نمی آید ((مادر )) است . . .
>>>>>>>..
>>>>>>>تولد و مرگ را درمانی نیست
>>>>>>>مهم این است که
>>>>>>> فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم . . .
>>>>>>>.
>>>>>>>وقتی که تمام شیرها پاکتی اند !
>>>>>>>وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند !
>>>>>>>وقتی که دوپینگ, پهلوان می سازد !
>>>>>>>ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند . . .
>>>>>>>.
>>>>>>>هستند مردمانی که خویشاوندان آنها از گرسنگی می میرند
>>>>>>>ولی در عزایش گوسفندها سر می برند . .