يادداشتي آموزنده از نلسون ماندلا

كه زمان زيادى طول مى‌كشد تا من همان آدمي بشوم كه مى‌خواهم.من باور دارم …
كه قهرمان كسى است كه كارى كه بايد انجام دهد را در زمانى كه بايد انجام گيرد، انجام مى‌دهد، صرفنظر ازپيامدهاى آن. 

من باور دارم …
كه بلوغ بيشتر به انواع تجربياتى كه داشته‌ايم و آنچه از آن‌ها آموخته‌ايم بستگى دارد تا به اين كه چند بار جشن تولد گرفته‌ايم.

من باور دارم …

كه ما مسئول كارهايى هستيم كه انجام مى‌دهيم، صرفنظر از اينكه چه احساسى داشته باشيم.

من باور دارم …
كه دو نفر ممكن است دقيقاً به يك چيز نگاه كنند و دو چيز كاملاً متفاوت را ببينند.

من باور دارم …
كه زندگى ما ممكن است ظرف تنها چند ساعت توسط كسانى كه حتى آن‌ها را نمى‌شناسيم تغيير يابد.

من باور دارم …
كه دعوا و جر ` و بحث دو نفر با هم به معنى اين كه آن‌ها همديگر را دوست ندارند نيست.
و دعوا نكردن دو نفر با هم نيز به معنى اين كه آن‌ها همديگر را دوست دارند نمى‌باشد.

من باور دارم …
كه هر چقدر دوستمان خوب و صميمى باشد هر از گاهى باعث ناراحتى ما خواهد شد و ما بايد بدين خاطر او را ببخشيم.

من باور دارم …
كه هميشه كافى نيست كه توسط ديگران بخشيده شويم، گاهى بايد ياد بگيريم كه خودمان هم خودمان را ببخشيم.

من باور دارم …
كه اگر من نگرش و طرز فكرم را كنترل نكنم، او مرا تحت كنترل خود درخواهد آورد.

من باور دارم …
كه ما مى‌توانيم در يك لحظه كارى كنيم كه براى تمام عمر قلب ما را به درد آورد.

من باور دارم …
كه هميشه بايد كسانى كه صميمانه دوستشان دارم را با كلمات و عبارات زيبا و دوستانه ترك گويم زيرا ممكن است آخرين بارى باشد كه آن‌ها را مى‌بينم.


من باور دارم …
كه گاهى كسانى كه انتظار داريم در مواقع پريشانى و درماندگى به ما ضربه بزنند، به كمك ما مى‌آيند و ما را نجات مى‌دهند.

من باور دارم …
كه دوستى واقعى به رشد خود ادامه خواهد داد حتى در دورترين فاصله‌ها. عشق واقعى نيز همين طور است.

من باور دارم …
كه گاهى هنگامى كه عصبانى هستم حق دارم كه عصبانى باشم ام `ا اين به من اين حق را نمى‌دهد كه ظالم و بيرحم باشم.

من باور دارم …
كه صرفنظر از اينكه چقدر دلمان شكسته باشد دنيا به خاطر غم و غصه ما از حركت باز نخواهد ايستاد.

من باور دارم …
كه زمينه‌ها و شرايط خانوادگى و اجتماعى برآنچه كه هستم تاثيرگذار بوده‌اند اما من خودم مسئول آنچه كه خواهم شد هستم.

من باور دارم …
كه نبايد خيلى براى كشف يك راز كند وكاو كنم، زيرا ممكن است براى هميشه زندگى مرا تغيير دهد.

من باور دارم …
كه گواهى‌نامه‌ها و تقديرنامه‌هايى كه بر روى ديوار نصب شده‌اند براى ما احترام و منزلت به ارمغان نخواهند آورد.

من باور دارم …
شادترين مردم لزوماً كسى كه بهترين چيزها را دارد نيست،
بلكه كسى است كه از چيزهايى كه دارد بهترين استفاده را مى‌كند


__._,_.___