وطن يعني…….

وطن يعني دويدن در پي نان

وطن يعني کمک کردن به لبنان

وطن يعني عرب را چاق کردن

معلم هاي خود را داغ کردن

وطن يعني نبود تايد و شامپو

وطن يعني رييس جمهور هالو

وطن يعني صف نون و صف شير

وطن يعني همش درگير و درگير

وطن يعني همين آئينه دق

وطن يعني خلايق هرچه لايق

From a blogger named Behradpit

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.