هنرنمایی پسر ایرانی‌ در ترکیه همه را انگشت به دهان کرد


عارف پسر ایرانی‌ اهل ارومیه و دانشجوی آنکارا‌ی ترکیه است که در یکی‌ از پر بیننده‌ترین برنامه‌های ترکیه ،همه را انگشت به دهان کرد ، او‌ ذهنیت انسان‌ها را میخواند و
کار‌های عجیبش را در ویدئو میتوانید مشاهده کنید

در مرحلهٔ اول: ۲ تا قاشق را به داوران نشون میده و میگه یکی‌ را انتخاب کنید و بعدش … در ادامه ویدئو مشاهده کنید

در مرحلهٔ دوم : چند تا کارت میده دست دختره و میگه یکی‌ از هنرپیشه‌ها را در ذهنت داشته باش و قبل از اینکه دختر بگه چه شخصی‌ را در نظر گرفته بوده،عارف عکس بردپید را با قیچی روی کاغذ در میاره و میگه تو فکرت بردپید را درنظر داشتی و …

مرحلهٔ سوم : به داور اولی‌ میگه کارت مشکی‌ را در نظر داری یا قرمز را ؟ میگه مشکی
به دومی‌ میگه پیک را در نظر داری یا گشنیز را ؟ میگه پیک
به سومین داور میگه از از بین ۱۳ کارت یکی‌ را بگو و داور میگه بیبی و … ادامه را در ویدئو ببینید

مرحلهٔ چهارم : به ۳ نفر میگه یک عدد چهار رقمی بنویسید و بعدش به یکیشون میگه همه را با هم جمع کن و بعدش دره پاکت را که از قبل آورده بود را میگه باز کنید و جواب داخل پاکت است

جالب‌ترین قسمت این ویدئو داور‌های سخت گیری هستند که همه انگشت به دهان موندند و یکی‌ از داورها میگه با کار‌های که تو کردی ما باید چهار دست و پا راه بریم
عارف نیز میگه من کارهای زیادی بلدم که به خاطره کمی‌ وقت نمیتونم ارایه بدهم اما در برنامه‌های آینده کار‌های دیگر عارف را خواهیم دید

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.