هدیه نوروزی به ” ُکردهای” میهن پرست و سلحشور ایرانزمین


برگردان ” فارسی” متن ترانه:
ای دختر پیراهن ابریشمی – از ته دل برایت آه می کشم – دختر به خدا قسم که فقط – یکبار می خواهم پیشت بنشینم – بیا یکبار پیش رویم بنشین – چرا روزی چند بار قهر می کنی – این برایت عادت شده – پیراهن “چیت ات” را تکان بده که به زمین کشیده نشود – بیا که باز ترا ببینم، دلم باز تو را می خواهد – ترا بخدا زیبا چشم، دلت را از من بر نگردان – بیا، بیا جلوی پنجره که من – “پولک های” دور “روسریت” را ببینم – خودم می آیم مهمان خانه ات می شوم – ای که مثل ُگل لطیف و شادابی – پیراهن “کتانی” مبارکت باشه خیلی قشنگه – چرا با من قهر کردی؟ قهر دیگه بس است – ترا بخدا بیا ای یار قشنگم – من روزی دویست بار – فدای قد و بالای بلندت بشوم ..