One thought on “هارت و پورت

  1. هارت و پورت اگه درست فکر کنی‌ خیلی‌ هم تو خالی‌
    قیمت نفت ، قیمت رسمی بازار نفت جهانی، امروز چند ساعت بعد از هارت و پورت و داد زدن ولایت ۹۰ و امام حسین توسط ملوان ریشو نزدیک دو دلار کمتر شد و قیمت هر انس طلا نزدیک به ۴۰ دلار کاهش یافت. پول جهانی، دنیای تجارت، و عقل سلیم به این عر و تیز های انقلابی که واقعا قدیمی و کهنه شده است به صورت یک نمایش مضحک و خنده دار نگاه می‌کند, اعتبار و ارزش آن برای امت خر و بع بع کنانی است که دنبال چوپان و رهبر خود کور کورانه دل خودشان را با وعده بزک نمیر بهار میاد کمبوزه و خیار میاد خوش کرده ا‌ند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *