ننه ازدواج کردی؟ جوک ايران لطيفه فارسی

‫پیرزنه به بسیجیه میگه : ننه ازدواج
کردی؟
بسیجیه با بد اخلاقی میگه نه
پیرزن: آفرین ننه، ازدواج نکن که به
امید خدا نسلتون منقرض شه
جوک ايران لطيفه فارسی

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.