قوانین حکومتی ایران و بچه بازی

طی هفته‌های گذشته با اعلام خبر تجاوز جنسی یک ناظم به تعدادی از دانش آموزان، بحث آزار جنسی بالا گرفت. پس از آن مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله گفت: “تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است!” (فارغ از توجه به سن قانونی و صلاحیت فکری بچه ها در مورد مخاطرات این کار).
و حالا قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 خورشیدی:
لواط (سکس کردنِ دو مرد) ماده 234
مجازات این عمل، قتل است. البته اگر فاعل در شرایط فشار جنسی بوده و همسر و پارتنر مناسب نداشته باشد (عدم احصان) فقط مجازاتش صد ضربه شلاق است، اما مفعول در هر صورت حکمش اعدام است مگر اینکه بالغ نباشد!
تفخیذ (سکس بدونِ دخول یا همان درمالی) 236
با اینکه این عمل تبعات روانی بدی برای کودکان و آینده روابط اجتماعی آنها دارد، اما مجازات لاپایی فقط صد ضربه شلاق است! کاری که افراد بچه باز ترجیحاً برای فرار از مجازاتِ لواط با بچه ها انجام می دهند و به خوبی لذت می برند!
مساحقه (عشقبازی دو زن با هم) 239
بدون هیچ اشاره ای به بلوغ و رضایت طرفین، هر نفر صد ضربه شلاق!
ملامسه (دستمالی کردن و انگشت) 237
بدون اشاره به فرق کودکان با افراد بالغ و سطح آزار جنسی، فقط از 30 تا 70 ضربه شلاق!
سن بلوغ و مجرمیت – ماده 146
برای دختران 9 و برای پسران 15 سالگی! یعنی اگر دختری در ده سالگی مورد تجاوز جنسی قرار بگیرد، کلیه قوانین برای اون به اجرا در آمده و حد کامل دارد!
چرا بازنگری نمیشوند این قوانین؟ چرا!؟
انتخاب از صفحه ستاد مبارزه با چرندیات

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.