فیلمی بی نظیر از سفر دکتر محمد مصدق به مصر در سال 1951

فیلمی بی نظیر از سفر دکتر محمد مصدق به مصر و استقبال گرم و صمیمانه مردم قاهره از مصدق. فیلمی که تا به حال دیده نشده است.
حتما ببینید و جهت اطلاع رسانی لطفا به اشتراک بگذارید.

این فیلم کوتاه صدا ندارد.

www.1001Harf.com

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.