غضنفر

به غضنفر میگن: چرا وقتی با خانومت سکس میکنی‌ پرده اتاق خوابتون رو نمی‌‌کشی‌، دیشب همسایه ها داشتن شما هارو مشغول کار می‌دیدن و بهتون میخندیدن.!
میگه: اون احمق‌ها برن به خودشون بخندن، من دیشب اصلا خونه نبودم.