غضنفر توی قطب شمال

یارو ازدواج میکنه هر شب تنها میخوابه زنش میگه نمیخوای بوسم کنی، کاری کنی، میگه نه من زن گرفتم این کارا رو بذارم کنار

غضنفر توی قطب شمال از یه اسکیمو میپرسه آقا اینجا زن سفید داریم؟ یارو میگه آره.میگه زن سیاه چی؟ میگه آره.
میگه زن سیاه و سفید چی؟ یارو میگه نداریم.
غضنفر میگه اصغر دیدی گفتم اونی که دیشب … پنگوئن بود !

به غضنفر میگن : وبا اومده .
میگه : چیچی آورده ؟!

التماس غضنفربه دستگاه خود پرداز:
جان مادرت غلط کردم پول نمی خوام گواهینامه ام را پس بده

به یه نفر می گن به زنبورهایی که از کندو محافظت می کنن چی می گن؟
می گه: خسته نباشید!

یه خره با حسرت به یه اسبه نگاه می کنه و میگه: ای کاش تحصیلاتم رو ادامه می دادم

غضنفر توی جنگ داشته گشاد گشاد راه میرفته میگن تو چرا اینجوری راه میری ؟
میگه : همه رو توی جنگ شیمیایی کردن نامردا منو فیزیکی

یه یارو میره تهران به راننده تاکسی میگه :میدان امام حسین رو بلدی؟ راننده:اره من خودم بچه امام حسینم.یارو اشک تو چشاش جمع میشه میگه :علی اصغر خودتی چقدر بزرگ شدی؟

بنده خدا :آقا این همسایه مون ساعت 2 نصفه شب هی با مشت میكوبید به دیوار خونمون مرتیکه!
دوستش:عجب آدم های مردم آزاری پیدا میشن.حتماً نذاشتن بخوابی دیگه؟
بنده خدا :نه خوشبختانه خواب نبودم ! داشتم شیپور تمرین می كردم!!

یه بنده خدا رو ختنه میکنن بهش میگن باید دامن بپوشی میگه مگه همشو بریدید

هشدار : مراقب اونجات باش ، وزیر نفت گفته : از هر جا بتونیم گاز میگیریم

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.