شکار لحظه‌ها

article picture  اگر داوینچی، میکل‌ آنژ، رامبرانت، یا هر هنرمند نقاش دیگری زنده بود پریروز نمی‌توانست به این زیبایی این لحظه را نقاشی کند. هنرمندی که این تصویر را گرفته، افکار آقایان را روانکاوی کرده و در یک لحظه حساس دکمه شاتر را فشرده است، درست مثل شکارچی که در یک لحظه حساس ماشه را می‌کشد.

 

به چهره ها، فرم دهان ها و نگاه ها، به حالت سر و دست ها و خلاصه به همه اجزاء دقت کنید!

 

بردگانی که چشم در چشم مالک خویش دارند.