سریال تلویزیونی سوئدی “مکلارنا”


سریال تلویزیونی سوئد

چگونه به زنی ایرانی که زبان نمی داند حالی کنیم که شوهرش با زنی سوئدی رابطه دارد!؟
استکهلمیان –  فیلم زیر صحنه کوتاهی از سریال تلویزیونی سوئدی “مکلارنا” (دلال ها) است . در این صحنه مردی سوئدی (کای مودین) که میفهمد خاروبار فروش ایرانی محله (حمید)  با زنش (مارگارت) رابطه دارد وارد سوپر مارکت او می شود تا با او “روبرو” کند. اما حمید نه تنها انکار نمی کند بلکه اقرار هم می کند که بعله, خیلی خوبم با زنت رابطه دارم, این چیزا که توی سوئد غیر قانونی نیست!

“کای” هم تصمیم میگیرد قضیه را به همسر حمید بگوید. “کای” به پشت مغازه می رود و همسر حمید را پیدا می کند. اما این زن ایرانی نه سوئدی می داند و نه انگلیسی! “کای” چگونه باید به این زن ایرانی که نه زبان سوئدی می داند و نه زبان انگلیسی حالی کند که شوهرش حمید با همسر او رابطه دارد؟  بقیه ماجرا را خودتان ببینید!

کای مودین: شل بری کویست
حمید: حسن بریجانی
زن حمید: مینا آذریان

سریال تلویزیونی “مکلارنا” قبلا در 12 قسمت از شبکه اس وی تی سوئد پخش شده است.

Share It!Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on StumbleUponPin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Test-Spam Prevention * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.